Phitsanulok iT Service

ศูนย์ซ่อม โน้ตบุ๊ครบวงจร.

Tel.084-050-4040

About Me

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมช่างและอไหล่:

เราเปิดให้บริการทุกวัน 09:30-19:30..

สินค้าอะไหล่งานซ่อม

เลือกแบ่งกลุ่มตามประเภทสินค้า.


View job menu

เลขที่ใบรับซ่อม :8548

ชนิด สินค้า :Notebook

ยี้ห้อ สินค้า :Lenovo

รุ่น สินค้า :81Y4

Status JOB : บันทึกใบเสร็จ/พร้อมส่ง

Date: 2024-05-15 11:54:42

ส่งซ่อมด้วยอาการ
เปิดใช้งานอยู่มีกลิ่นไหม้

@iTService

บันทึกใบเสร็จ/พร้อมส่ง จำนวนView=5