Phitsanulok iT Service

ศูนย์ซ่อม โน้ตบุ๊ครบวงจร.

Tel.084-050-4040

About Me

เราพร้อมให้บริการด้วยทีมช่างและอไหล่:

เราเปิดให้บริการทุกวัน 09:30-19:30..

สินค้าอะไหล่งานซ่อม

เลือกแบ่งกลุ่มตามประเภทสินค้า.


View job menu

เลขที่ใบรับซ่อม :5010

ชนิด สินค้า :COM PC

ยี้ห้อ สินค้า :HP

รุ่น สินค้า :pavilion P2

Status JOB : อยู่ระหว่างเสนอราคา

Date: 2022-06-22 13:18:27

ส่งซ่อมด้วยอาการ
เปิดไม่ติด

@iTService

อยู่ระหว่างเสนอราคา จำนวนView=3